абен – захабен, изхабен, тъп

абич – неспособен, неумел човек, неудачниик

ала – хала; в преносен смисъл луд, див, неконтролируем човек

балдър – бедро; обикновено се използва за въздебело бедро

бадива – напразно; бам бадива – безвъзмездно, без да искам нищо в замяна

бапка – дупка, трап, пещера

бара – река

барабиняк – мравка

бадънь – бидон

батисал – съсипал

бафнем – разкажа, издам някого; изклюкаря

башка – различен от другите, асоциален; отделен, обособен

бекярин – мъж, изоставен от жена си

беломуняв – с прекалено блед цвят на кожата; обикновено и с мно­го светла коса

беневреци – белодрешните панталони на западната народна но­сия; богато украсени с шевици по кантовете

бибе – пате

бибиткам – надувам клаксона

битанка – побойник, нехранимайко

близним – раждам близнаци

биковит – здрав, силен, първосигнален, отстояващ позициите си

ботор – пън

брез – бял

бреца – звук, издаван от коза; в преносен смисъл Жено стига си брецала!„

буедак – запусната, обрасла с треви и храсталаци местност

бутурньоствам – подбутвам, унижавам, неглижирам

буче(а)вица – висок шум

буцуняк – надут, нацупен, неприятен човек296

бътвам се – падам, спъвам се

бювам – бълвам; в определени случаи се използва в смисъл на повръщам

вангълци – сплъстени косми покрай ануса със засъхнали по тях нечистотии

видело – светлата част на деня

вепър – глиган, мъжко диво прасе

влакà – род

врабчово сръце – страхливец

вратница – дворна врата на къща

вратняк – врат; в определен контекст се използва и за удар с от­ворена длан (шамар) по врата

връло – стръмен склон

гижа – лоза

гламав – човек, който се е отдал на нещо до самозабрава; дебил, идиот

глис – червей

глъчим – говоря с някого; глъчим го – карам му се

гнявим – мачкам, бия

гнясанье – необуздан секс

граваям – търкалям, боря се, бие се с някого

грездей – пирон, чвор, мъжки полов орган

гръджав – слаб, жилав

гръцмунь – гръклян

гьоджаво – кльощаво, болнаво слабо

дебре – най-вече, още повече

дедовия – половият орган на дядо ми; питам си дедовия – все ми е едно, безгрижен съм, изобщо не ми пука

джанарка – джанка

джапам – стъпвам, ходя, ходя през блато или тресавище

джваньок – нещо сдъвкано и изплюто

дживгар – врабче

джуруяк – муцуна на прасе; в обиден смисъл човешко лице297

дзвръкла – дупка, пещера, използва се метафорично за долната част на правото черво, ректума, ануса и вагината

дзръкеле – очила

донаюя – доналюлее – висша форма на напиване

дуня – дюля

ендък – трап, дупка, пропаст, пропастна пещера

ечанка – булка гъба

живодерняк – тиранин, човек, който ти сваля кожата от гърба

жмуьо – обидно, унизително обръщение

жуленье – пиене

забъкнем – задавя

заврътнячим – ударя по врата с отворена длан

за глава – зад билото на планината; колкото се може по-надалеч

загрезва– разхвърчава се на всички посоки

затиской – саморъчно направена тапа за дамаджана или за друг стъклен съд за течности; обикновено е от вестник, какалашка или дървесни листа (най-често орехови)

изврънат – много дебел човек; мъж с огромен корем

изгъгвам; гъгнем – говоря прегракнало

изкилиферчил – изкривил, извратил, взел неприятна посока

изклесяк – пренебрежително обръщение към човек, изразяващо предположение, че за родителите си бременността с него е била непланирана

изкорубен – счупен, разбит; в преносен смисъл негоден, неиз­ползваем

изокам – извикам

изрепчвам – пъча се; правя се на силен; показвам колко съм силен

изтресквам (се) – правя секс с някого

ияк (ияковина) – люляково дърво

казма – права лопата

камара – много; прекалено много

какаяшка – царевичен кочан без зърната

кандилкя – клати, разклаща; в смисъл за чаша с алкохол – отпива едва-едва298

караконяк – митично кръвопиещо същество; вампир

кикерчим – катеря, изкачвам се

кимвам – освен за обичайния поздрав с поклащане на глава се използва и като удрям някого

киселица – дива ябълка (Malus sylvestris)

кияк – хлапе, малко дете; използва се като пренебрежително об­ръщение

клес, клесовиня – сперма

клефунь – твърдо изпражнение

клецам – чукам, правя секс

климбуцам – клатя се

колик!, коликав! – колко голям!

компире – картофи

конощип – попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)

костеница – костенурка, дрът на костеница – стар като костенур­ка

котленкя (котленка) – меден, калайдисан съд, обикновено из­ползван за доене на домашен чифтокопитен добитък (овце или кози)

кощрамба – лека жена, курва

креотим (се) – смея се високо, без да се съобразявам с околните

кротушка – риба малка кротуша (Romanogobio uranoscopus)

кръжа – дълго натрупвала се мръсотия

кръндей – маргинал; човек, който е доста под нивото на околните

кръпей – цепеница, сцепено дърво за огрев

кукуруз – царевица

кукуржянка – стъбло от царевица

куртолисам – да бъда в мир със себе си; да се успокоя; да се от­пусна

лаасе – може би, като че ли, сякаш…

лендзя се – смея се, усмихвам се широко, смея се на глас

ливагье – градини в околността на селото

лигурище – дълго необработвана земя, която се „обръща„ с права 299

лопата и се оставя за угар

лис – плешив

лиска – слюдеста, люспеста скала

ломпар – разплут, много дебел човек

лундзим – бия или правя секс необуздано

льохав – не достатъчно разумен, бавноразвиващ се

лъчкам – хълцам

магаза – мазе, зимник, изба

маица – ръка от лакътя надолу

манарче – брадвичка; манара – брадва

мандрамуняк – грозна жена с леко поведение; курва

мандръсам – чукам, еба, правя доминантен секс

мачка – котка

мердень – вътрешно дървено стълбище

мечка – северозападен коктейл от вино и лимонада

мешина – корем

меям – меля, прен. – говоря, бъбря

мирва – мълчи

митията овца – овца, болна от чернодробна фасциолоза (болест, известна още като чернодробен метил)

мишка – използва се както за домашната мишка (mus musculus), така и за човешка мишница

млъзем – доя

мотовилкя – дървен уред за намотаване на вълнена прежда

мръзлица – много студено време

муанем – ударя; изпия на екс; изям наведнъж

музувирлък – злонамерена клюка; клевета: интрига

мундза – лице, физиономия

нагньитам – тъпча здраво

нагръчвам – натискам, притискам

наиа – от османската териториална единица „нахия“. Използва се в смисъл на близката околност, поречието

накокръжвам – възбуждам се, получавам мощна ерекция300

накостръжвам – наежвам

натрътил – навел се, надупил се

наюя – налюлее; в преносен смисъл – напие

непрекръшнячван – с непречупен гръбнак

неуметен – неграмотен, неможещ, неспособен

нефелен – негоден, неможещ, неспособен

ниел – зъл; ниел на жлът барабиняк – зъл, агресивен като дребна, жълта мравка

нога – крак

нужник – външна, дворна тоалетна в селска къща

обги – кори за тесто

окам – викам

окап(л)як – негоден за нищо човек; използва се за обида

окикерчил – покатерил

олам (холан на турски) – айде олам! – да се махаме, да вървим

олисветим – пребия, убия

олисел – оплешавял

опалия – орис, съдба, предначертание

опростил – отпуснал се, заспал, загубил съзнание

орей – орех

ореше (се) – викаше колкото има сила

оти – защото

паздерки (пъздерки) – дребни клечки, които остават след изчуква­нето на лен или коноп

палаш – непородисто, улично куче, пес

паприкаш – ястие със запържени домати, чушки и други зелен­чуци

пелешки – малки кожени израстъци, висящи от врата на яре или коза

пишлегар – хлапак, дете, досаден тийнейджър

пойдех – тръгнах; тръгнах си

пол(у)верняк – човек, който се е сменил вярата; не може да се раз­чита на него; достоен е за презрение301

поокръвям се – събирам сила, наддавам тегло, ставам по-силен

прерипам – крескачам

претрошвам – пречупвам

призне – покаже се

пристануша – годеж

проглобен – пробит, негоден за нищо, за изхвърляне

пръделник – задник, дупе; използва се в отрицателен контекст

пръйевина – изгорена, смръдлива животинска козина

пуанем – ударя силно

пьоска – керамичен съд с плоска форма, който обикновено се из­ползва за съхранение и употреба на алкохол

плюска – мазол, пришка

разклимбучкан – разклатен; обикновено се използва за течност в корема на човек

разплул (се) – огромен, безформен, заемащ пространството, в кое­то попадне

разпоретина – лека жена; курва

разпръчвам (се) – използва се основно в сексуален контекст (раз­гоня се); също така обаче има значение и в смисъл на „правя си каквото си искам, „забавлявам се, без да обръщам внимание на ничие неодобрение“

ребрим – удрям някого през ребрата, в преносен смисъл – правя секс (за мъж)

репчим – изпъчвам се, правя се на мъж, без да имам покритие

ручим – вдигам силен шум, бръмча

светлосур – светлосив

свинак – вид дребен габър с чепати, криви клони; се едно раждам свинаковина – изпитвам големи трудности

сгняви – натисне, смачка; в преносен смисъл се използва както за „смачках от бой …“, така и „правих доминиращ секс със …“

сгруяк – обида, буквално – грохнал човек

сгръчен – болезнена, напрегната мимика или гримаса; сгърчено тяло302

сисам – суча

склепаторен – събран от различни парчета, нееднороден, невзра­чен

скрибуцанье – скърцане

скоросмрътница – много силна домашна северозападна ракия

скутал – скрил

слуням – ходя напосоки, движа се безцелно

спареняк – съсухрен човек

спаружен – стар, съсухрен

спотурам – спъвам се

сприя – силен, буреносен вятър

стеня – мрънка, говори колебливо

стока – животни, животните в стопанството

стръчвам се – изтичвам колкото мога по-бързо

суросинкяв – сивосин

стъвиня се – стъмва се

сур – сив, светлосив

съвиня се – съмва се

съпикясвам – справям се, смогвам

сътвер – едро митологично същество; в прозаичен план обикно­вено се използва за огромен човек или друг вид бозайник

съглам – с ума си, трезвен

таралясник – стара, развалена кола; в преносен смисъл – лека жена, курва

теферич – прохладно, просторно, приятно място

тенчасам – превръщам се в тенец; вампирясвам

трескам (се) – в преносен смисъл – правя секс

тулуп – дебелак

тутма – полегато възвишение (обикновено с малко площадче) в рамките на населено място

тъпкач – северозападен мачо, плейбой, голям сексуален субект

удевам – буквално вдявам игла; в преносен смисъл -подразбирам, схващам303

улав – неразвит умствено индивид

уруглица – знаме

уяндзвам се – покатервам се, качвам се

циция – стиснат човек; скъперник

удзерепил – опулил, втренчил

улендзим – усмихвам се широко

умулузвам – ставам по-мързелив

урап(л)як – изгризана ябълка; в преносен смисъл – обида

урбулешката – грубо, рязко, стремглаво, без да се съобразявам с когото и да било

урунгел – кръвопиещ вампир: в преносен смисъл – лош човек

уруспия – от турското руспу – лека жена; курва

уръф(л)як – буквално – човек със скъсани дрехи; прен. смисъл – неудачник

учуван – отгледан съм

челенкя – цицина; оток на челото

чмим – спя

чръв – червей

чудо-чучуято – нещо страхотно; в отриц. смисъл – огромен хаос

цинка – ръми леко и продължително

циу – нещо, което е свършило до дъно

шака – длан

шашав – луд, ненормален

шашавица – глава

швикам – свиря с уста

шишим – еба

шмундел – неопределена като значение обидна дума

шугавелняк – човек, страдащ от шуга; обидна дума

шунда – путка; женски полов орган в обиден контекст

шуштава – девствена, „тилилейска“ гора

шушумига – човек, който не е за освидетелстване, но не е съвсем наред

юрвам (се) – рязко забързвам ход

Advertisements