Годин’ пръва, ден четвръти, брой трети

Тоа път ше остаиме посетителете на „При йейа ви Дзика” да праат к’во знаат и ше муанеме един кратък обзор на най-смотаните и педераски новини от последните къде дваасе и четери часа:

1. Ония изсипани травестити от ЧЕЗ сакат пак да се увеличават цените на токо. К’во да праиш, за разлика от наш’те, чешките пенсионере са уцелили на кой да дадат да работи с париците им, та да им носи по некой лев (у тоа случай крона или още по- точно евро) дивиедент, кък се вика… Они ‘ли са долняги и изтръбушяци като сички енергота, топлофикации и ВиК дружества, сега само мрънкят, та да ви’ат кък ше реагираме. Щели да каат с колко сакат да увеличат токо у краю на февруари. Ние от екипо на „Северозападен фронт” (демек я) ше ви кааме кво ше стане още от сега. Още неколко дена ше има те такива като назе, къде ше дигнат немощен гласец срещу пореднио бъзик на оголелио ни гъз. После ше се замлъкне се едно нищо не е било (по стара традиция от османско и комунистическо време), а у краю на февруари къде урапяците от ЧЕЗ ше се присъединат и таралясниците от другите две рекеторазпределителни дружества и ше каат „сакаме 8% (пюс минус 2) увеличение”. Един от най-големите национални предателе у последните гОдини, Ангел Семерджиев (да му го намаат подрастващете анадолчета да му го намаат), ше се излети като чикия на мокър песък и ше изреве колко моа „Не! Я съм тука да защитавам интересо на народо (разбирай да се слагам на кой требе). Ник’ви 8%. Нема основания за толко големо повишение (разбирай за никакво). Най-много 5% и те тва а!”. После ония ше склонат на 7, а нашио Робин Худ ше тропне по масата и ше отсече: „Шес процента и толко! Нема да гръбите народо!”. И така сички ше са доволни. Рекетьорете ше си прибират по некой и друг милионец от съдранио чувал, наречен български народ; он (съдранио чувал, българскио народ, стадото шилета; кък и да го каате, се ще сте прави) ше си рече „Абе, по-добре шес, отколко осам”; а бая ви Ангелчо ше заглади още мазната муцунка с новио комисион.

А, за малко да забраим. Тия вепъре от ЧЕЗ сакали да увеличат токо, що имало инфлация, а и щели да праат бая инвестиции. У живото ‘сичко е кой кък си го напра’и. Или му помогнат да си го напра’и, ама кък и да е. Е го – за рекеторазпределителете две и тринааста е поредната годин’ с инфлация и они орицата сакат да си а компенсират. За нас па а поредната годин’ с намаление (или поне замразяване) на доходе, ако изобщо ги имаме, и си едеме уювете (кой нема, да заапе на най-близкостоящото другарче).

Педерасете не пропущиа и да се пофалат, че били инвестирали бая миналата годин’, ама сега имали амбиции за повече (да ги надупи педерас силов трибоец да ги надупи). Ние ‘сички видоаме колко инвестират. Но не беше села без ток, но не беше гръмеже на трафопостове, но не беше изгореле електроуреде зар’ди промена у подаденото напрежение. Да им го подадат… Ама айде стига толко’.

2. От Европейскио съюз се изрепчиа на най-трудноописуемата транссексуална кръстоска между мадагаскарски лемур и смок кръвопиец и й каза’а да спре да се оправдава, че не е дала коледни надбавки на пенсионерете зар’ди забавени плащания от нина стръна. Они напомниа на нашио орапан вицепремиер, че моа да си гле’а работата и да спре да рови у едни пари, та да ги дава за работи, къде они не са за них. У един по-справедлив свет некой народ, къде не е толко заухан колко нашио, веднъга би му рипнал на веждите и би използвал моменто та да го накара да оста’и поне парите за здравопазванье на мира и да не плаща к’во му падне с тех. Бах тоа смотаняк! Скина ми нервите четири гОдини!

3. И като сме зафанали тоа наш юбим Дянков, да го довръшиме. Ли знаате: такъв или го трепеш, или го не почваш. Нема пари за маките на дечоро и те тва а! Едно си откачалник знае, едно си откачалник бае. Сичко било супер за родителете у България, имАли сме длъго, добре плАтено майчинство, супер яка социална политика и те такива бръмбъзлъци. Требва да му верваме на тоа вепър. Он сичко знаа. Още дрътите ‘ора са казали, че младите са големи тъпанаре. Къ’ моа да са толко’ прости си немам на представа! Он човеко ‘сичко им усигурил да се мандръсат за стра’ и да се плодат, а они кво праат? Или фанат шуштавата за Испания, Англия, Щатете, Гръция, Италия и ебем ли ги още къде, или седат цела вечер и се чудат кък да си платат сметките, место да фанат и да се строшат от секс. Къ’ казА премиеро Бачо Бочо Цара „лош генетичен маТРиал”.

Айде, чао засега! Следобед моа и да напраим нек’ъв обзор на международните новини. Моа и да не напра’им, тоа весник си е мой… Със здраве и наздраве!

Advertisements